Složení výboru OVS

Okresní volejbalový svaz Rychnov nad Kněžnou

(složení po Valné hromadě OVS – únor 2021)
Sekretariát OS ČÚS, U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn.

e-mail: ludek.ruprich@tiscali.cz

předseda, mládež
Luděk Ruprich
Janáčkova 1322,
516 01 Rychnov n. Kn.
mobil: 606 658 189e-mail: ludek.ruprich@tiscali.cz
místopředseda
Tomáš Erben
Masarykova 1330,
516 01 Rychnov n. Kn.
mobil: 604 287 222e-mail: erbent@seznam.cz
předseda STK, KR
Ing. Karel Volt
Javornická 1581,
516 01 Rychnov n. Kn
mobil: 603 562 485
TZ: 494 533 354
e-mail: autostar.rk@tiscali.cz
hospodář
Pavel Moravec
Bejvalova 1783,
516 01 Rychnov n. Kn.
mobil: 776 382 451e-mail: morpa@seznam.cz
člen výboru
Jaroslav Přibyl
Rybářská 105,
517 41 Kostelec n. Orl.
mobil: 731 296 514e-mail: pribyl71@email.cz

 

Nevolenou funkci sekretáře na základě jmenování výborem OVS vykonává

Miroslav DolekZáměl 187,
517 43 Potštejn
mobil: 605 821 012e-mail: m.dolek@tiscali.cz

 

Revizní komise OVS

předseda RK
Vladimír Klár
Helouska 458,
517 54 Vamberk
mobil: 606 757 100
TB: 494 541 555
e-mail: Vladimir.Klar@seznam.cz
členka RK
Zdeňka Maixnerová
U Stadionu 1166,
516 01 Rychnov n. Kn.
mobil: 604 908 248
TZ:494 539 232
e-mail: maixnerova@vosrk.cz
členka RK
Jana Adamcová
Lupenice 102,
517 41 Lupenice
mobil: 777 122 614e-mail: 1adamcova1@seznam.cz